BIO

  LLIBRES - BOOKS - LIBROS
"El voluntari" Eduard Sadurní (il·lustracions interiors) 2019
"En Grau i el pa, l'Afra i la Xocolata" Ajuntament de Sant Gregori. 2018 ( text i il·lustracions )
"Girona a traç de llapis" Llibres del Segle.  2018 (text i il·lustracions)
"El viaje de Cincuentín" Correos y Telégrafos SA. 2016
"Faules de sempre i altres contes d'animals" Eumo Editorial. 2015
Kiko el perro que no podía ladrar” Editorial Bellaterra. 2012 
Adabela, una zombi ultratecnologizada” Editorial Bellaterra. 2012 
“Simó el talp” Editorial Bellaterrra. 2011
“En Ceba i en Pebre” Editorial Bellaterra (text i il·lustracions) 2010.
“El viatge d’en Vintcèntims” Editorial Bellaterra (text i il·lustracions). 2010
“Un dia a la neu” Àlbum il·lustrat publicat per l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett. 2009
“The Charro’s Lasso”  Editorial Cultural Kids. 2007
“Lletra menuda 2n”. (Llibre de text) Editorial Baula. 2004
"Coneixement del medi 2n”. (Llibre de text ) Editorial Baula. 2004 
No et desanimis”. Rei edicions. 2002
Faré un munt d’amics”. Rei edicions. 2002
Cada cosa al seu lloc”. Rei edicions. 2002

PREMSA - PRESS - PRENSA 

Il·lustracions per la Revista Senhal.
Il·lustracions per la Revista Girones.
Il·lustracions per la Revista de Girona. 
Historieta en còmic per a diversos números de la revista mensual infantil “Espais”.

VARIS - OTHERS - VARIOS

Disseny de sèrie d'etiquetes pel vi Nas. 
Disseny de la mascota i de dibuixos per pintar. Hotel La Perla. Olot.
Il·lustracions per una animació introductòria del videojoc “Jaume I, conquesta de Mallorca”. En fase de producció.
Il.lustracions diverses: per encàrrecs de de postals de casament, pòsters, imans, davantals, fitxes per pintar, etc...